Değerlerimiz

İş Ahlakımız: Etik Değerlerimize Uyarız Ve Uyan Kişiler Ve Firmalar İle Çalışmayı Tercih Ederiz.

Güven : Korkutlar Kepenk’in müşterileri, ortakları, paydaşları ve çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalınması ve karşılıklı güven anlayışı çerçevesinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilmesi esasına dayalı olarak hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesidir.

İstikrar: Korkutlar Kepenk’in sermaye piyasasının önemli bir altyapı kuruluşu olarak, organize ve tezgah üstü piyasalara etkin takas ve saklama hizmeti vermek suretiyle Türkiye’de finansal istikrara katkı sağlamaktadır.